Drukuj

Art. 43-10 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 43-10.

Przedsiębiorca, którego prawo do firmy zostało zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia lub oświadczeń w odpowiedniej treści i formie, naprawienia na zasadach ogólnych szkody majątkowej lub wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Artykuł 1 ...43‑8 43‑9 43‑10 44 44‑1 ...1088

Przejdź do artykułu