Drukuj

Art. 430 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 430.

Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności.

Artykuł 1 ...428 429 430 431 432 ...1088

Przejdź do artykułu