Drukuj

Art. 443 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 443.

Okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego.

Artykuł 1 ...442 442‑1 443 444 445 ...1088

Przejdź do artykułu