Drukuj

Art. 462 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 462.

§ 1. Dłużnik, spełniając świadczenie, może żądać od wierzyciela pokwitowania.

§ 2. Dłużnik może żądać pokwitowania w szczególnej formie, jeżeli ma w tym interes.

§ 3. Koszty pokwitowania ponosi dłużnik, chyba że umówiono się inaczej.

Artykuł 1 ...460 461 462 463 464 ...1088

Przejdź do artykułu