Drukuj

Art. 496 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 496.

Jeżeli wskutek odstąpienia od umowy strony mają dokonać zwrotu świadczeń wzajemnych, każdej z nich przysługuje prawo zatrzymania, dopóki druga strona nie zaofiaruje zwrotu otrzymanego świadczenia albo nie zabezpieczy roszczenia o zwrot.

Artykuł 1 ...494 495 496 497 498 ...1088

Przejdź do artykułu