Drukuj

Art. 500 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 500.

Jeżeli przedmiotem potrącenia są wierzytelności, których miejsca spełnienia świadczeń są różne, strona korzystająca z możności potrącenia obowiązana jest uiścić drugiej stronie sumę potrzebną do pokrycia wynikającego dla niej uszczerbku.

Artykuł 1 ...498 499 500 501 502 ...1088

Przejdź do artykułu