Drukuj

Art. 514 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 514.

Jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, zastrzeżenie umowne, iż przelew nie może nastąpić bez zgody dłużnika, jest skuteczne względem nabywcy tylko wtedy, gdy pismo zawiera wzmiankę o tym zastrzeżeniu, chyba że nabywca w chwili przelewu o zastrzeżeniu wiedział.

Artykuł 1 ...512 513 514 515 516 ...1088

Przejdź do artykułu