Drukuj

Art. 520 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 520.

Każda ze stron, które zawarły umowę o przejęcie długu, może wyznaczyć osobie, której zgoda jest potrzebna do skuteczności przejęcia, odpowiedni termin do wyrażenia zgody; bezskuteczny upływ wyznaczonego terminu jest jednoznaczny z odmówieniem zgody.

Artykuł 1 ...518 519 520 521 522 ...1088

Przejdź do artykułu