Drukuj

Art. 525 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 525.

Jeżeli wierzytelność była zabezpieczona poręczeniem lub ograniczonym prawem rzeczowym ustanowionym przez osobę trzecią, poręczenie lub ograniczone prawo rzeczowe wygasa z chwilą przejęcia długu, chyba że poręczyciel lub osoba trzecia wyrazi zgodę na dalsze trwanie zabezpieczenia.

Artykuł 1 ...523 524 525 526 527 ...1088

Przejdź do artykułu