Drukuj

Art. 532 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 532.

Wierzyciel, względem którego czynność prawna dłużnika została uznana za bezskuteczną, może z pierwszeństwem przed wierzycielami osoby trzeciej dochodzić zaspokojenia z przedmiotów majątkowych, które wskutek czynności uznanej za bezskuteczną wyszły z majątku dłużnika albo do niego nie weszły.

Artykuł 1 ...530 531 532 533 534 ...1088

Przejdź do artykułu