Drukuj

Art. 535 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 535.

§ 1. Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...533 534 535 535‑1 536 ...1088

Przejdź do artykułu