Drukuj

Art. 543-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 543-1.

§ 1. Jeżeli kupującym jest konsument, sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

§ 2. W razie opóźnienia sprzedawcy kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić. Przepisy art. 492, art. 492-1 i art. 494 stosuje się.

Artykuł 1 ...542 543 543‑1 544 545 ...1088

Przejdź do artykułu