Drukuj

Art. 556-3 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 556-3.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu; w razie sprzedaży prawa sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie prawa (wada prawna).

Artykuł 1 ...556‑1 556‑2 556‑3 557 558 ...1088

Przejdź do artykułu