Drukuj

Art. 575-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 575-1.

Jeżeli kupujący uniknął utraty w całości lub w części nabytej rzeczy, albo skutków jej obciążenia na korzyść osoby trzeciej przez zapłatę sumy pieniężnej lub spełnienie innego świadczenia, sprzedawca może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, zwracając kupującemu zapłaconą sumę lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami.

Artykuł 1 ...574 575 575‑1 576 576‑1 ...1088

Przejdź do artykułu