Drukuj

Art. 584 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 584.

§ 1. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej na raty może być przez umowę wyłączona lub ograniczona tylko w wypadkach przewidzianych przez przepisy szczególne.

§ 2. Umowa nie może utrudnić kupującemu wykonania uprawnień z tytułu rękojmi.

Artykuł 1 ...582 583 584 585 586 ...1088

Przejdź do artykułu