Drukuj

Art. 60 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 60.

Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażona przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym również przez ujawnienie tej woli w postaci elektronicznej (oświadczenie woli).

Artykuł 1 ...58 59 60 61 62 ...1088

Przejdź do artykułu