Drukuj

Art. 607 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 607.

Jeżeli surowce lub materiały niezbędne do wykonania przedmiotu dostawy a dostarczane przez odbiorcę są nieprzydatne do prawidłowego wykonania przedmiotu dostawy, dostawca obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym odbiorcę.

Artykuł 1 ...605‑1 606 607 608 609 ...1088

Przejdź do artykułu