Drukuj

Art. 64 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 64.

Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby do złożenia oznaczonego oświadczenia woli, zastępuje to oświadczenie.

Artykuł 1 ...62 63 64 65 65‑1 ...1088

Przejdź do artykułu