Drukuj

Art. 646 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 646.

Roszczenia wynikające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem lat dwóch od dnia oddania dzieła, a jeżeli dzieło nie zostało oddane – od dnia, w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane.

Artykuł 1 ...644 645 646 647 647‑1 ...1088

Przejdź do artykułu