Drukuj

Art. 648 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 648.

§ 1. Umowa o roboty budowlane powinna być stwierdzona pismem.

§ 2. Wymagana przez właściwe przepisy dokumentacja stanowi część składową umowy.

§ 3. (uchylony)

Artykuł 1 ...647 647‑1 648 649 649‑1 ...1088

Przejdź do artykułu