Drukuj

Art. 660 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 660.

Umowa najmu nieruchomości lub pomieszczenia na czas dłuższy niż rok powinna być zawarta na piśmie. W razie niezachowania tej formy poczytuje się umowę za zawartą na czas nieoznaczony.

Artykuł 1 ...658 659 660 661 662 ...1088

Przejdź do artykułu