Drukuj

Art. 663 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 663.

Jeżeli w czasie trwania najmu rzecz wymaga napraw, które obciążają wynajmującego, a bez których rzecz nie jest przydatna do umówionego użytku, najemca może wyznaczyć wynajmującemu odpowiedni termin do wykonania napraw. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu najemca może dokonać koniecznych napraw na koszt wynajmującego.

Artykuł 1 ...661 662 663 664 665 ...1088

Przejdź do artykułu