Drukuj

Art. 670 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 670.

§ 1. Dla zabezpieczenia czynszu oraz świadczeń dodatkowych, z którymi najemca zalega nie dłużej niż rok, przysługuje wynajmującemu ustawowe prawo zastawu na rzeczach ruchomych najemcy wniesionych do przedmiotu najmu, chyba że rzeczy te nie podlegają zajęciu.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...668 669 670 671 672 ...1088

Przejdź do artykułu