Drukuj

Art. 685 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 685.

Jeżeli najemca lokalu wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo przez swoje niewłaściwe zachowanie czyni korzystanie z innych lokali w budynku uciążliwym, wynajmujący może wypowiedzieć najem bez zachowania terminów wypowiedzenia.

Artykuł 1 ...683 684 685 685‑1 686 ...1088

Przejdź do artykułu