Drukuj

Art. 695 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 695.

§ 1. Dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu za zawartą na czas nieoznaczony.

§ 2. (uchylony)

Artykuł 1 ...693 694 695 696 697 ...1088

Przejdź do artykułu