Drukuj

Art. 708 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 708.

Przepisy działu niniejszego stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy osoba biorąca nieruchomość rolną do używania i pobierania pożytków nie jest obowiązana do uiszczania czynszu, lecz tylko do ponoszenia podatków i innych ciężarów związanych z własnością lub z posiadaniem gruntu.

Artykuł 1 ...706 707 708 709 709‑1 ...1088

Przejdź do artykułu