Drukuj

Art. 709-6 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 709-6.

Jeżeli w umowie leasingu zastrzeżono, że korzystający obowiązany jest ponosić koszty ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu, w braku odmiennego postanowienia umownego, koszty te obejmują składkę z tytułu ubezpieczenia na ogólnie przyjętych warunkach.

Artykuł 1 ...709‑4 709‑5 709‑6 709‑7 709‑8 ...1088

Przejdź do artykułu