Drukuj

Art. 719 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 719.

Roszczenie użyczającego przeciwko biorącemu do używania o naprawienie szkody za uszkodzenie lub pogorszenie rzeczy, jak również roszczenia biorącego do używania przeciwko użyczającemu o zwrot nakładów na rzecz oraz o naprawienie szkody poniesionej wskutek wad rzeczy przedawniają się z upływem roku od dnia zwrotu rzeczy.

Artykuł 1 ...717 718 719 720 721 ...1088

Przejdź do artykułu