Drukuj

Art. 730 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 730.

Rozwiązanie umowy rachunku bankowego zawartej na czas nieoznaczony może nastąpić w każdym czasie wskutek wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron; jednakże bank może wypowiedzieć taką umowę tylko z ważnych powodów.

Artykuł 1 ...728 729 730 731 732 ...1088

Przejdź do artykułu