Drukuj

Art. 734 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 734.

§ 1. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie.

§ 2. W braku odmiennej umowy zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Przepis ten nie uchybia przepisom o formie pełnomocnictwa.

Artykuł 1 ...732 733 734 735 736 ...1088

Przejdź do artykułu