Drukuj

Art. 737 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 737.

Przyjmujący zlecenie może bez uprzedniej zgody dającego zlecenie odstąpić od wskazanego przez niego sposobu wykonania zlecenia, jeżeli nie ma możności uzyskania jego zgody, a zachodzi uzasadniony powód do przypuszczenia, że dający zlecenie zgodziłby się na zmianę, gdyby wiedział o istniejącym stanie rzeczy.

Artykuł 1 ...735 736 737 738 739 ...1088

Przejdź do artykułu