Drukuj

Art. 754 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 754.

Kto prowadzi cudzą sprawę wbrew wiadomej mu woli osoby, której sprawę prowadzi, nie może żądać zwrotu poniesionych wydatków i odpowiedzialny jest za szkodę, chyba że wola tej osoby sprzeciwia się ustawie lub zasadom współżycia społecznego.

Artykuł 1 ...752 753 754 755 756 ...1088

Przejdź do artykułu