Drukuj

Art. 757 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 757.

Kto w celu odwrócenia niebezpieczeństwa grożącego drugiemu ratuje jego dobro, może żądać od niego zwrotu uzasadnionych wydatków, chociażby jego działanie nie odniosło skutku, i jest odpowiedzialny tylko za winę umyślną lub rażące niedbalstwo.

Artykuł 1 ...755 756 757 758 758‑1 ...1088

Przejdź do artykułu