Drukuj

Art. 761-2 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 761-2.

Agent nie może żądać prowizji, o której mowa w art. 761, jeżeli prowizja ta należy się zgodnie z art. 761-1 poprzedniemu agentowi, chyba że z okoliczności wynika, że względy słuszności przemawiają za podziałem prowizji między obu agentów.

Artykuł 1 ...761 761‑1 761‑2 761‑3 761‑4 ...1088

Przejdź do artykułu