Drukuj

Art. 761-6 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 761-6.

Przepisy art. 761761-5 stosuje się w razie gdy prowizja stanowi całość lub część wynagrodzenia, chyba że strony uzgodniły stosowanie tych przepisów do innego rodzaju wynagrodzenia.

Artykuł 1 ...761‑4 761‑5 761‑6 761‑7 762 ...1088

Przejdź do artykułu