Drukuj

Art. 764 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 764.

Umowę zawartą na czas oznaczony, a wykonywaną przez strony po upływie terminu, na jaki została zawarta, poczytuje się za zawartą na czas nieoznaczony.

Artykuł 1 ...762 763 764 764‑1 764‑2 ...1088

Przejdź do artykułu