Drukuj

Art. 78-1 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 78-1.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynności prawnej wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oświadczenie woli złożone w formie elektronicznej jest równoważne z oświadczeniem woli złożonym w formie pisemnej.

Artykuł 1 ...77‑3 78 78‑1 79 80 ...1088

Przejdź do artykułu