Drukuj

Art. 842 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 842.

Składający powinien zwrócić przechowawcy wydatki, które ten poniósł w celu należytego przechowania rzeczy, wraz z odsetkami ustawowymi oraz zwolnić przechowawcę od zobowiązań zaciągniętych przez niego w powyższym celu w imieniu własnym.

Artykuł 1 ...840 841 842 843 844 ...1088

Przejdź do artykułu