Drukuj

Art. 917 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 917.

Przez ugodę strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać.

Artykuł 1 ...915 916 917 918 919 ...1088

Przejdź do artykułu