Drukuj

Art. 929 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 929.

Uznania spadkobiercy za niegodnego może żądać każdy, kto ma w tym interes. Z żądaniem takim może wystąpić w ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o przyczynie niegodności, nie później jednak niż przed upływem lat trzech od otwarcia spadku.

Artykuł 1 ...927 928 929 930 931 ...1088

Przejdź do artykułu