Drukuj

Art. 946 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 946.

Odwołanie testamentu może nastąpić bądź w ten sposób, że spadkodawca sporządzi nowy testament, bądź też w ten sposób, że w zamiarze odwołania testament zniszczy lub pozbawi go cech, od których zależy jego ważność, bądź wreszcie w ten sposób, że dokona w testamencie zmian, z których wynika wola odwołania jego postanowień.

Artykuł 1 ...944 945 946 947 948 ...1088

Przejdź do artykułu