Drukuj

Art. 970 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 970.

W braku odmiennej woli spadkodawcy zapisobierca może żądać wykonania zapisu niezwłocznie po ogłoszeniu testamentu. Jednakże zapisobierca obciążony dalszym zapisem może powstrzymać się z jego wykonaniem aż do chwili wykonania zapisu przez spadkobiercę.

Artykuł 1 ...968 969 970 971 972 ...1088

Przejdź do artykułu