Drukuj

Art. 974 KC


Kodeks cywilny
Artykuł 974.

Zapisobierca obciążony obowiązkiem wykonania dalszego zapisu może zwolnić się od tego obowiązku także w ten sposób, że dokona bezpłatnie na rzecz dalszego zapisobiercy przeniesienia praw otrzymanych z tytułu zapisu albo przelewu roszczenia o jego wykonanie.

Artykuł 1 ...972 973 974 975 976 ...1088

Przejdź do artykułu