Drukuj

Art. 106a KK


Kodeks karny
Artykuł 106a.

Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.

Artykuł 1 ...105 106 106a 107 107a ...363

Przejdź do artykułu