Drukuj

Art. 108 KK


Kodeks karny
Artykuł 108.

Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej nie pozostających w zbiegu przestępstw, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, lecz przed upływem, okresu wymaganego do zatarcia skazania ponownie popełnił przestępstwo, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatarcie wszystkich skazań.

Artykuł 1 ...107 107a 108 109 110 ...363

Przejdź do artykułu