Drukuj

Art. 116 KK


Kodeks karny
Artykuł 116.

Przepisy części ogólnej tego kodeksu stosuje się do innych ustaw przewidujących odpowiedzialność karną, chyba że ustawy te wyraźnie wyłączają ich zastosowanie.

Artykuł 1 ...114a 115 116 117 118 ...363

Przejdź do artykułu