Drukuj

Art. 120 KK


Kodeks karny
Artykuł 120.

Kto stosuje środek masowej zagłady zakazany przez prawo międzynarodowe,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Artykuł 1 ...118a 119 120 121 122 ...363

Przejdź do artykułu