Drukuj

Art. 138 KK


Kodeks karny
Artykuł 138.

§ 1. Przepisy art. 136 oraz 137 § 2 stosuje się, jeżeli państwo obce zapewnia wzajemność.

§ 2. Przepisy art. 127, 128, 130 oraz 131 stosuje się odpowiednio, jeżeli czyn zabroniony popełniono na szkodę państwa sojuszniczego, a państwo to zapewnia wzajemność.

Artykuł 1 ...136 137 138 139 140 ...363

Przejdź do artykułu