Drukuj

Art. 151 KK


Kodeks karny
Artykuł 151.

Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Artykuł 1 ...149 150 151 152 153 ...363

Przejdź do artykułu