Drukuj

Art. 159 KK


Kodeks karny
Artykuł 159.

Kto, biorąc udział w bójce lub pobiciu człowieka, używa broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Artykuł 1 ...157a 158 159 160 161 ...363

Przejdź do artykułu